Hem Massage Hästar Om mig Hem Massage Hästar Länkar

Att tävla islandshäst!

 

Det här med att tävla är ju jätteroligt på vilken nivå man än tävlar på!
 Här skall jag grundläggande gå igenom de olika tävlingsgrenarna på islandshästtävlingar. Allt detta finns även i utförligare form i FIPO, som är det internationella tävlingsreglementet för islandshästtävlingar och som kan köpas via SIF:s kansli.

Här kan man läsa den senaste engelska versionen av FIPO

Här kan man läsa det svenska tillägget (kvalpoäng till B- och A-klass, uppklassningspoäng och regler som gäller bara i Sverige!)

 Man brukar dela upp tävlingsgrenarna i ovalbanegrenar och rakbanegrenar. Först går vi igenom ovalbanegrenarna. Dessa rids på en ovalbana som på en officiell tävling måste vara minst 250 m lång.

 

Fyrgångsgrenarna

 

V.1 (från tyskans viergang).
Ekipaget har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande att visa upp:
Arbetstempo tölt
Arbets- till mellantempo trav
Mellanskritt
Arbets- till mellantempo galopp
Ökad tölt

Varje gångart skall visas ett varv, förutom skritten som visas ett halvt varv. Gångarterna visas i valfritt varv. Det är inte tillåtet att byta varv under programmets gång.

 

V.2
Samma som V.1. men med 2-5 ekipage på banan. Fast gångartföljd (kort tölt, trav, skritt, galopp, ökad tölt).
Rids på speakers kommando.


                                                                   
V.3
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare.
Man rider på speakers kommando och visar följande moment:.
1. Arbets- till mellantempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp
5. Mellan- till ökat tempo tölt

 

 V.4
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Man rider på speakerns kommando. Val av varv anges på anmälningsblanketten.

Moment:
1. Mellanskritt
2. Valfritt tempo tölt
3. Övergång skritt-tölt och tölt-skritt, detta moment rider man en och en och på speakerns kommando byte av varv
4. Arbets- till mellantempo trav
5. Arbets- till mellantempo galopp; framridning till galopp och nedtagningen från galopp till skritt visas en och en och på speakerns kommando.

 

V.5
Klassen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som beskrivs i 5.4.2. och i det varv som anges i startlistan.
Moment:
1. Valfritt tempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp

 


Una och jag i ökad tölt (Foto: Erica Osterman)

V.6
Klassen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando och i det varv som anges i
startlistan.
Moment:
1. Valfritt tempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp där galoppfattningen och nedtagningen till skritt visas separat av varje ryttare på speakerns kommando.

 

 


Tindra och jag i V.2.
(foto: Emma Jansson)

 

Femgångsgrenarna

F.1 (från tyskans fümfgang)
Ekipaget har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande att visa upp:

Arbets– till mellantempo tölt
Arbets– till mellantempo trav
Mellanskritt
Arbets– till mellantempo galopp
Flygande pass

Varje gångart skall visas ett varv, förutom skritt som skall visas ett halvt varv. Pass skall endast visas på långsidorna (helst galopp på kortsidorna). Gångarterna visas i valfritt varv. Det är inte tillåtet att byta varv under programmets gång.

 

F.2
Samma som F.1. men med flera ekipage på banan.
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan.
Klassen rids på speakers kommando.
Moment:
1. Arbets- till mellantempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp
5. Flygande pass
Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

 

 

 


Freyr och jag i pass på FM 2002
(foto: Tom Segerberg)

 

Töltgrenarna

 

T.1

Ekipaget visar:
Ett varv arbetstempo tölt
Varvbyte
Ett varv med arbetstempo tölt på kortsidorna och tydliga steglängdsökningar på långsidorna
Ett varv ökad tölt.


T.2

Grenen är från början framtagen för femgångshästar, och det krävs inte samma samling och tempo som i T.1. (Man kan i första momentet rida "0,5 poäng fortare" än i första momentet i T.1/T.3)

Ekipaget skall visa:
1 varv valfritt tempo tölt
1 varv långsam tölt
Varvbyte
1 varv valfritt tempo tölt utan tygelkontakt och med enhandsfattning.

 

T.3.
Samma gren som T.1. men rids med 2-5 ekipage på banan samtidigt och på speakers kommando.

T.4.

Samma gren som T.2., men rids i grupper om 2-3 ekipage på banan och på speakers kommando.

 

T.5
Klassen rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Man rider på speakers kommando.
Moment:
1. Arbetstempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Arbetstempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

 

T.6
Klassen rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Man rider på speakers kommando. Moment:
1.Valfritt tempo tölt.
Nedtagning till skritt. Varvbyte.
2. Arbets- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

 


Stígur och jag i T4 (Fot: Erica Osterman)

T.7
Klassen rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Man rider på speakers kommando.
Moment:
1. Arbetstempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

T.8
Klassen rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Man rider på speakerns kommando
Moment:
1. Valfritt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

 


Tindra och jag tävlar T.3.
(foto: Per Schön)

 

Då har vi rakbanegrenarna:

Passlöpen rids på en minst 250 m lång rakbana.

P1. Passlöp 250 m/ P.3 Passlöp 150 m

De först 50 metrarna rids i valfri gångart, vanligtvis galopp, sedan skall hästen ligga i flygande pass i 200 m/100 m. Ett enda galoppsteg och löpet är diskat.
Varje ekipage har 2 försök.
De två som efter de två först löpen ligger etta och två (alltså de två snabbaste ekipagen) rider ett löp där de tävlar om placering 1 och 2.
De två som efter de två första löpen ligger trea och fyra rider ett löp där de gör upp om placering 3 och 4.

PP1 Stilpass

Banan börjar med en tratt som är 25 m lång. In i den rider ryttaren i skritt, trav eller tölt.  Mellan startlinjen och 25 metermarkeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart och mellan 25 – och 50 metermarkeringen läggs hästen i flygande pass. Vid 50 m-markeringen börjar även tidtagningen. Sedan är det full fart i pass som gäller till man kommer till 150 m-markeringen (där slutar tidtagningen), för mellan 150 och 200 m-markeringarna skall hästen tas ner till tölt, trav eller skritt. För höga poäng måste man ta ner hästen till skritt. Domarna ger poäng för galoppfattningen och passläggningen (1 domare), passens kvalité (2 domare) och nedtagningen (1 domare). Tiden räknas även om till poäng, enligt tabell i FIPO.

P.2 Speedpass 100 m med flygande start

På en minst 150 m lång passbana rider man de först 50 m i valfri gångart och sedan 100 m i flygande pass. Två försök för varje ekipage och snabbast tid vinner.

PP.2 Lätt stilpass.
Går till precis som stilpass PP.1., men man behöver inte lägga hästen i pass från galopp utan får lägga ur valfri gångart. Samma gäller nedtagning, som får ske till valfri gångart, äver långsam pass (grisepass).

 


Váli och jag i pass (foto:Britta Stugemo)

 

Så finns det ju också dressyr för islandshästar:

Grenen förkortas FS.1  (Free Style)

FS.1. är inte längre en officiell gren i FIPO!

Man rider på en 20x40 m stor bana och komponerar ihop sitt program själv på blanketter som finns på SIF: s hemsida eller som man kan beställa från SIF. Det finn ett gäng obligatoriska moment som måste vara med i programmet:

 1. Mellanskritt
 2. Tölt
 3. Arbets- eller mellantempo galopp
 4. Övergångar mellan gångarter och tempoväxlingar
 5. Byte av varv
 6. Böjda spår
 7. Halt
 8. Hälsning

 

Förutom dessa moment är de här momenten tillåtna:

 1. Trav
 2. Skänkelvikning eller öppna
 3. Ryggning
 4. Bakdelsvändning
 5. Galoppombyte via skritt, trav eller tölt

 

Varje moment får man visa endast en gång i vardera varv, men man behöver inte visa allt i bägge varven. Hälsning får man visa två gånger utan att göra det i olika varv.

Man har med sig musik som passar till programmet (hyfsat bra i alla fall) på en CD-skiva.

 

 

 

 

 

Malin Schön

 

Tillbaka till texter

 

Senast uppdaterad 2016-08-16

Copyright © Erica Osterman 2008